מולטימדיה

באיזור המולטימדיה תוכלו למצוא תרשימים, תמונות, סרטים ומשחקון הקשורים לתחום הלב. אמצעי המולטימדיה משמשים כלי עזר להבנה טוב יותר של מחלת לב והטיפול בה, הפרוצדורה הניתוחית המבוצעת במסגרת ניתוח הלב, מטרתה וכיצד היא מושגת, וידע כללי הקשור ללב. המשחקון מאפשר "להתנסות" בתהליך ניתוחי ועשוי לסייע בהסבר ובהפגת מתחים במיוחד בגיל צעיר.